Berikut ini adalah data kependudukan di wilayah Desa Wedomartani:

 1. Jumlah Kepala Keluarga    : 8.574   KK
 2. Jumlah Penduduk                : 28.887     jiwa
 3. Kepadatan Penduduk          : 1.980     jiwa per Km2
 4. Pertambahan Penduduk     :
  • Kelahiran                    :   362   jiwa
  • Lahir laki-laki             :   189   jiwa
  • Lahir perempuan      :   173  jiwa
  • Penduduk datang     :    814  jiwa
 5. Pengurangan Penduduk   
  • Kematian                   :  112   jiwa
  • Mati laki-laki              :     66   jiwa
  • Mati perempuan       :     46   jiwa
 6. Penduduk pindah   
  • Pindah laki-laki          :   107  jiwa
  • Pindah perempuan  :   128   jiwa
 7. Perincian Pemeluk Agama
  • Islam                            :  316   jiwa
  • Katolik                          :   876   jiwa
  • Kristen                         :   628   jiwa
  • Hindu                           :     52   jiwa
  • Budha                          :     15   jiwa
 8. Tempat Tempat Ibadah
  • Masjid                          :   51   buah
  • Langgar                       :   49   buah
  • Gereja                          :     3   buah
  • Pura                             :      1   buah